Smiverksted

Smiverksted

Smianlegget består av både frismiing og smianlegg.Maksimal enkeltdelvekt er 100 kg.Smidelene betjener en rekke bransjer som tog, grøfting, nyttekjøretøy, tunge kjøretøyer, konstruksjoner osv. Materialene som er tilgjengelig hos oss er stål med forskjellige kvaliteter, rustfritt stål og messing.

 Neuland Metals Flytskjema/kvalitetskontrollprosess Flytskjemanummer
NL(J)/-FCpr-JS-003-2020
Delnavn   Custome: xxxxx Utarbeidet av: Gao Zhiwei Dato (Orig.): 7/mars/20 Revisjonsdato:

Flow chart- Rough_page-0001