Sandstøpeverksted

Sandstøpeverksted

Våre sandstøpebutikker produserer støpegods i materiale støpt stål, duktilt jern, gråjern, aluminium, messing etc. Produksjonsanleggene er Disamatic, horisontale linjer, vannglasssand, kjernestøping med varmt skall, harpikssandstøping.Kastevekten kan være fra 0,1 kg – 500 kg.

Produktene med våre sandstøpeanlegg er mye brukt i industrier som bilindustri, maskineri, vann, gass, olje, energi, brannvern, verktøy og mye mer generell industri.

Neuland Metals Flytskjema/kvalitetskontrollprosess Flytskjemanummer
NL(J)/-FCpr-JS-006-2016
Delnavn:   Custome: xxxxx Utarbeidet av: Gao Zhiwei Dato 16/feb/16 Revisjonsdato:

Flow chart for casting_page-0001